Bảo hành có thời hạn của Nhà sản xuất

 

LƯU Ý! Bảo hành có thời hạn không ảnh hưởng đến các quyền của bạn (theo luật) theo luật quốc gia liên quan đến việc bán các sản phẩm tiêu dùng.

Microsoft Corporation cung cấp Bảo hành có thời hạn cho người mua (các) sản phẩm của Microsoft bao gồm trong gói sản phẩm (“Sản phẩm”).

Microsoft bảo đảm với bạn rằng trong thời gian bảo hành Microsoft hoặc công ty dịch vụ được Microsoft ủy quyền sẽ thực hiện sửa chữa miễn phí các khuyến điểm về chất liệu, kiểu dáng và công thực hiện hoặc Microsoft sẽ cân nhắc, hoàn toàn tùy ýMicrosoft và nếu Microsoft xét thấy cần thiết, thay sản phẩm theo Bảo hành có thời hạn này (trừ khi được đòi hỏi bởi luật pháp). Bảo hành có thời hạn này chỉ có hiệu lực và có thể thi hành tại quốc gia nơi bạn mua Sản phẩm được bán trong quốc gia đó.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ lúc mua Sản phẩm bởi người sử dụng cuối cùng đầu tiên. Sản phẩm có thể bao gồm nhiều phần khác nhau và những phần khác nhau có thể có thời gian bảo hành khác nhau (dưới đây gọi là “Thời hạn bảo hành”). Những Thời hạn bảo hành khác nhau là:

  1. a. Mười hai (12) tháng cho thiết bị di động và phụ kiện (kể cả thiết bị di động bán trọn gói hoặc bán riêng) ngoài những phần và phụ kiện được liệt kê tại mục (b) và (c) dưới đây.
  b. Sáu (6) tháng cho các bộ phận và phụ kiện như pin, sạc, bệ cắm để bàn, tai nghe, cáp và vỏ ngoài; và
  1. c. Chín mươi (90) ngày cho các truyền thông trên đó bất cứ phần mềm nào được cung cấp, ví dụ như đĩa CD, thẻ nhớ.

Theo luật quốc gia, Thời hạn bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn hoặc bị ảnh hưởng bởi việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó của Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) bộ phận được sửa chữa sẽ được bảo hành cho thời gian còn lại của Thời hạn bảo hành gốc hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy trường hợp nào kéo dài hơn.

Làm thế nào để có dịch vụ bảo hành

Nếu bạn muốn có quyền Bảo hành giới thạn, bạn có thể gọi đến trung tâm gọi điện Microsoft (xin lưu lý giá cước quốc gia áp dụng cho cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, sẽ trả lại Sản phẩm hoặc bộ phận bị hỏng (nếu đó không phải là toàn bộ Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng Microsoft hoặc địa điểm dịch vụ Microsoft được chỉ định. Thông tin về các trung tâm chăm sóc khách hàng Microsoft, các địa điểm dịch vụ Microsoft được chỉ định và các trung tâm gọi điện Microsoft có thể tìm thấy tại các trang web Microsoft địa phương.

Bạn phải trả lại Sản phẩm hoặc bộ phận bị hỏng (nếu đó không phải là toàn bộ Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng Microsoft hoặc địa điểm dịch vụ Microsoft được chỉ định trước khi hết hạn Bảo hành.

Khi yêu cầu Bảo hành có thời hạn, bạn cần phải xuất trình a) Sản phẩm (hoặc bộ phận bị hỏng). b) bằng chứng gốc chưa chỉnh sửa và hợp pháp khi mua sản phẩm chứng minh rõ ràng họ tên, địa chỉ của người bán, ngày tháng và nơi thực hiện giao dịch, loại sản phẩm và IMEI hoặc số seri khác.

Bảo hành có thời hạn này chỉ được kéo dài với người sử dụng cuối cùng đầu tiên của Sản phẩm và không được chuyển nhượng hoặc chuyển cho bất cứ người sử dụng cuối cùng/người mua sau đó.

Bảo hành sẽ không áp dụng trong những trường hợp nào?

  1. 1. Bảo hành có thời hạn không được áp dụng cho tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc bất cứ phần mềm, thông số cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc liên kết của bên thứ ba nào, cho dù được bao gồm/tải trong Sản phẩm, bất kể bao gồm trong khi cài đặt, lắp ráp, xuất xưởng hoặc bất cứ thời gian nào trong khi phân phối hoặc với bất cứ hình thức nào mà bạn yêu cầu. Theo luật cho phép, Microsoft không bảo đảm rằng bất cứ phần mềm nào của Microsoft cũng đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ hoạt động với bất cứ các ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm được cung cấp bởi bên thứ ba, hoạt động của phần mềm sẽ không bị ngắt quãng hoặc không bị lỗi hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào của phần mềm cũng được sửa chữa hoặc sẽ được sửa chữa.
  2. Bảo hành có thời hạn không áp dụng cho a) trường hợp hao mòn thông thường (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, ống kính máy ảnh, pin hoặc màn hình bị hao mòn), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết gây ra khi đóng gói (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các khiếm khuyết gây ra bởi các vật nhọn, bị uốn cong, nén hoặc rơi rớt, v.v..), d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây ra bởi sử dụng sai Sản phẩm bao gồm sử dụng không đúng với hướng dẫn được cung cấp bởi Microsoft (chẳng hạn như được trình bày trong hướng dẫn sử dụng Sản phẩm) và/hoặc e) các hành vi khác ngoài sự kiểm soát hợp lý của Microsoft.
  1. 3. Bảo hành có thời hạn không áp dụng với các khiếm khuyết hoặc được cho là khiếm khuyết gây ra bởi Sản phẩm đã được sử dụng qua, hoặc kết nối với một sản phẩm, phụ kiện, phần mềm, và/hoặc dịch vụ không được sản xuất, cung cấp, ủy quyền bởi Microsoft hoặc được sử dụng ngoài mục đích sử dụng. Các khiếm khuyết có thể được gây ra bởi virus từ việc truy cập bất hợp pháp của bạn hoặc bên thứ ba đến các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng. Việc truy cập trái phép có thể xảy ra qua hack, tìm kiếm mật mã hoặc qua các phương tiện khác.
  4. Bảo hành có thời hạn không áp dụng với các khiếm khuyết hoặc được cho là khiếm khuyết gây ra bởi pin bị đoản mạch hoặc niêm phong của pin hoặc điện thoại bị xé hoặc có dấu hiệu của sự giả mạo hoặc pin đã được sử dụng trong những thiết bị ngoài những thiết bị đã được xác định rõ.
  1. 5. Bảo hành có thời hạn không được áp dụng nếu Sản phẩm đã được mở, chỉnh sửa hoặc sửa chữa bởi bất cứ người nào ngoài trung tâm dịch vụ được ủy quyền, nếu Sản phẩm được sửa chữa sử dụng các bộ phận thay thế trái phép hoặc số serie của Sản phẩm, mã ngày tháng phụ kiện di động hoặc số IMEI bị tẩy xóa, thay đổi hoặc bằng bất cứ cách thức bất hợp pháp nào sẽ được hoàn toàn quyết định bởi Microsoft.6. Bảo hành có thời hạn không được áp dụng khi Sản phẩm bị ẩm ướt hoặc ảnh hưởng do các điều kiện môi trường nóng ẩm hoặc những thay đổi nhanh chóng trong những điều kiện đó, bị bào mòn, oxy hóa, bị thức ăn hoặc chất lỏng đổ vào hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa học.

Các lưu ý quan trọng khác

Bên thứ ba, nhà điều hành độc lập cung cấp SIM card và mạng di động và /hoặc các mạng hoặc hệ thống khác mà Sản phẩm hoạt động. Vì thế, Microsoft sẽ không có trách nhiệm bảo hành sự hoạt động, tính sẵn có, vùng phủ sóng, các dịch vụ và loại mạng di động hoặc hệ thống hoặc mạng khác. Trước khi Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành cần phải mở khóa SIM hoặc các khóa khác đã khóa Sản phẩm cho một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Theo đó, Microsoft cũng không có trách nhiệm về bất cứ việc trì hoãn trong sửa chữa bảo hành hoặc khả năng của Microsoft để hoàn thành bảo hành sửa chữa gây ra bởi sự trì hoãn hoặc không thể mở khóa SIM hoặc các khóa khác của nhà điều hành.

Xin nhớ sao chép dự phòng và giữ lại bằng văn bản tất cả những nội dung, dữ liệu quan trọng lưu trong Sản phẩm vì nội dung và dữ liệu có thể bị mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Microsoft, theo các điều khoản của phần “ Trách nhiệm pháp lý có giới hạn của Microsoft” dưới đây, theo phạm vi được luật cho phép, sẽ không chịu trách nhiệm, công khai hoặc ngầm định, cho bất cứ hư hỏng hoặc mất mát của bất cứ nguyên nhân nào gây hư hỏng, hao mòn nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Tất cả các bộ phận của Sản phẩm hoặc các thiết bị khác mà Microsoft thay thế sẽ trở thành tài sản của Microsoft. Nếu Sản phẩm bị trả lại không nằm trong những điều khoản và điều kiện của Bảo hành có thời hạn, Microsoft và các công ty dịch vụ ủy quyền có quyền thu phí. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm, Microsoft có thể sử dụng các sản phẩm hoặc bộ phận mới, tương đương mới hoặc được tân trang lại.

Sản phẩm của bạn có thể bao gồm các yếu tố cụ thể của quốc gia, bao gồm phần mềm. Nếu Sản phẩm được xuất khẩu lại từ quốc gia xuất khẩu đầu tiên đến một nước khác, Sản phẩm có thể có các yếu tố cụ thể của quốc gia đó nhưng không được xem là một khiếm khuyết trong Bảo hành có thời hạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý của Microsoft

Bảo hành có thời hạn là phương pháp độc quyền và duy nhất của bạn đối với Microsoft và trách nhiệm pháp lý độc quyền và duy nhất của Microsoft về các khiếm khuyết của Sản phẩm. Tuy nhiên, Bảo hành có thời hạn không ngoại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ quyền hợp pháp theo luật quốc gia hoặc ii) bất cứ các quyền nào của bạn chống lại người bán Sản phẩm.

Bảo hành có thời hạn thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm pháp lý khác của Microsoft, dù bằng miệng, văn bản, luật (không bắt buộc), bằng hợp đồng, sai lầm pháp lý hoặc bao gồm, không có giới hạn, và được cho phép bởi luật, bất cứ điều kiện, bảo hành ngầm định nào hoặc các điều khoản về mục đích chất lượng và kiểu dáng vừa ý. Về luật, Microsoft không có trách nhiệm pháp lý về tổn thất hoặc hư hỏng hoặc hao mòn của dữ liệu, tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về sử dụng Sản phẩm hoặc chức năng, tổn thất về kinh doanh, tổn thất về hợp đồng, tổn thất về doanh thu hoặc tổn thất về khoản tiết kiệm dự đoán trước, chi phí tăng hoặc bất cứ tổn thất gián tiếp hoặc hư hỏng, hậu quả tổn thất hoặc tổn thất đặc biệt. Trong phạm vi được luật cho phép, trách nhiệm pháp lý của Microsoft sẽ giới hạn ở giá mua Sản phẩm. Các giới hạn trên đây không áp dụng cho thương tật và tử vong cá nhân gây ra bởi sơ suất có thể được chứng minh của Microsoft.

Nghĩa vụ theo luật quy định

Bảo hành có thời hạn phải được thực hiện theo điều luật bao gồm các điều khoản bảo hành và điều kiện trong Bảo hành có thời hạn này không ngoại trừ, giới hạn hoặc chỉnh sửa ngoại trừ phạm vi giới hạn. Nếu điều luật được áp dụng, ở một phạm vi nhất định, Microsoft có thể thực hiện, trách nhiệm pháp lý theo các điều khoản theo luật sẽ được giới hạn, theo Microsoft, trong trường hợp các sản phẩm: thay thế sản phẩm hoặc cung cấp sản phẩm tương đương, sửa chữa sản phẩm hoặc trả chi phí thay thế sản phẩm hoặc của sản phẩm tương đương hoặc trả chi phí cho sản phẩm được sửa chữa; và trong trường hợp các dịch vụ: việc cung cấp dịch vụ lần nữa hoặc trả chi phí cho việc cung cấp các dịch vụ lần nữa.

LƯU Ý: Sản phẩm của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp. Microsoft khuyến khích bạn hãy làm quen với hướng dẫn sử dụng và những hướng dẫn được cung cấp cho Sản phẩm. Xin lưu ý rằng Sản phẩm có thể có màn hình có độ chính xác cao, ống kính máy ảnh và các bộ phận khác có thể bị trầy xước hoặc bị hư hỏng nếu không cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, tính năng và đặc điểm của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Microsoft Corporation

Chi tiết