lumia-920-red

 

Hỗ trợ dành cho Nokia Lumia 920 của bạn

Có tính năng nào mới
Tính khả dụng của bản cập nhật này có thể phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Để kiểm tra cập nhật, trên điện thoại, hãy chọn Cài đặt -> cập nhật điện thoại

Phiên bản phần mềm mới nhất cho Nokia Lumia 920 là SW 1232.5957.1308.00xx

- Tính năng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình được cải tiến

- Sửa lỗi nháy màn hình liên tục trong khi gọi

- Thông số cảm biến tiệm cận được cập nhật

- Cải tiến hiệu suất và tính ổn định

 

Lựa chọn sản phẩm để xem hỗ trợ

 

 

Chi tiết