Email cá nhân và hiệu quả

Outlook.com là một dịch vụ email miễn phí được phát triển nhằm giúp kết nối các thiết bị của bạn với các công cụ sắp xếp mạnh mẽ và bộ các ứng dụng và thiết bị của Microsoft.

link đăng ký: http://www.microsoft.com/vi-vn/outlook-com/

 

 

 

 

Chi tiết